האגודה מצרפת חברים חדשים: 
באגודה רשומים כיום מעל 400 חברים. 
למעוניינים להצטרף כחברים לאגודה או לרשימת התפוצה, נא לפנות אל מנהלת האתר מיכל אביגדוראו אל יו"ר האגודה פרופ' אריה סובר

ההצטרפות לאגודה או לרשימת התפוצה הינה ללא תשלום

למשלוח בקשת הצטרפות:
 
מנהלת האתר, מיכל אביגדור 
michalavigdor@gmail.com
 
יו"ר האגודה, פרופ' אריה סובר