הומור מקוון - רשימת החוקרים: 

גיליון מס' 1 - 2011

 פרופ' דניאלה קידר – המכללה האקדמית צפת, פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' לידיה אמיר – מכללת בית ברל, דרור קסטל -  חוקר עצמאי, ד"ר לאה ברץ המכללה האקדמית לחינוך אחווה – פרופ' יחיאל שיינטוך – האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר עדינה בראל - המכללה האקדמית לחינוך אחווה, רומן רוזנקורט – אוניברסיטת חיפה.

גיליון מס' 2 - 2013

ד"ר דוד לוין – המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר אורלי קיים - המכללה האקדמית לחינוך וינגייט , פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר גליה הירש  - , ד"ר אליאב טאוב – המכללה האקדמית אשקלון , ד"ר עליזה רות פלורנטל, פרופ' יונתן יובל – אוניברסיטת חיפה , פרופ' אמנון כספי – אוניברסיטת בר-אילן, ד"ר נינה פינטו-אבקסיס – אוניברסיטת בר-אילן.

גיליון מס' 3 - 2014

ד"ר ליאת שטייר-לבני – מכללת ספיר והאוניברסיטה הפתוחה , פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר ישעיהו בן פזי – המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר-אילן, ד"ר דולי לוי – מכללת לוינסקי לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר עירית זאבי – מכללת אורנים.

גיליון מס' 4 - 2014

ד"ר אורנה בן מאיר – מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה, ד"ר בת-ציון ימיני – המכללה האקדמית אשקלון והמכללה לחינוך תלפיות, ד"ר חיה מילוא - , פרופ' יחיאל שיינטוך – האוניברסיטה העברית בירושלים, רותי בן-דור – אוניברסיטת תל-אביב. ד"ר לאה גילולה – חוקרת עצמאית.

גיליון מס' 5 - 2015

ד"ר עמרי הרצוג – מכללת ספיר, ד"ר נעה ששר - מכללת ספיר, ד"ר עופרה מצוב כהן – אוניברסיטת אריאל, אשר כנפו – סופר ועורך כתב העת "ברית": כתב העת הדו-לשוני של יהודי מרוקו, ד"ר אורנה בן מאיר – מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה. פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר רועית דהן – האוניברסיטה הפתוחה ומכללת סמינר הקיבוצים.

גיליון מס' 6 - 2016

ד"ר אריאל פרידמן – המכללה האקדמית אורנים, ד"ר חננאל רוזנברג – אוניברסיטת אריאל, ד"ר אורנה טורין – האקדמית גורדון מכללה לחינוך, ניר גורן – ע"ד וכלכלן, ד"ר דוד לוין – המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר ליאת שטייר-לבני – מכללת ספיר והאוניברסיטה הפתוחה.

כרך 5 גיליון מס' 1 - 2016

פרופ' שבח פרידלר – אוניברסיטת בן -גוריון והמרכז הרפואי ברזילי, פרופ' יהודה מוראלי – האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר אורנה בן-מאיר – מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה, ד"ר פיטר הריס – מכללת הגליל המערבי, פרופ' שמעון לוי- האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה.

גיליון מס' 8 - 2017

ד"ר רמה מנור – מכללת בית ברל, ד"ר אבי גבורה – מכללת בית ברל, ד"ר מירי יוסוב-שלום – אוניברסיטת בן-גוריון והמכללה האקדמית לחינוך קיי, יוסף סלומון – אוניברסיטת בר-אילן , פרופ' אביקם גזית – מכללת סמינר הקיבוצים, ד"ר תמי יאיר -  המכללה האקדמית בית ברל, ד"ר שירה מציאל – אוניברסיטת בן גוריון , פרופ' שמעון לוי – אוניברסיטת תל אביב.

גיליון מס' 9 - 2017

ד"ר יעל דורון – אמנית, ד"ר ג'אנן פראג' פלאח – המכללה האקדמית הערבית לחינוך, אילאור פורת – אוניברסיטת בן גוריון, ד"ר רחל רוזנר – האוניברסיטה העברית והמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין , ד"ר אורנה בן-מאיר - מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה, ד"ר איילת לילטי –  מכון ויזל פריז.