(יו"ר) פרופ' אריה סובר

 

- המכללה האקדמית אשקלון/האוניברסיטה הפתוחה ariesover@gmail.com

 

פרופ' יחיאל שיינטוך

 

- האוניברסיטה העברית/ראש הקתדרה ליידיש
  ומפעל דב סדן  

 

hguys@vms.huji.ac.il

 

פרופ' שבח פרידלר

 

- אוניברסיטת  ת" א/ המרכז הרפואי  אסף הרופא

 

shevachf@smile.net.il

 

פרופ' דוד הלבני

 

- אוניברסיטת בר-אילן 

 

halivnd@mail.biu.ac.il

 

פרופ' לידיה אמיר

 

- המכללה למינהל 

 

ydamir@colman.ac.il
פרופ' אבשלום אליצור

 

- מכון אייר   

 

avshalom.elitzur@weizmann.ac.il

 

פרופ' אדיר כהן

 

- אוניברסיטת חיפה

 

adirc@construct.haifa.ac.il

 

פרופ' מירי ברוך

 

- האוניברסיטה העברית/מכללת לוינסקי

 

mirib@macam.ac.il

 

פרופ׳ תמר אלכסנדר - אוניברסיטת בן גוריון/ראש החטיבה לפולקלור/מנהלת  מרכז גאון לתרבות הלדינו /מופקדת הקתדרה לחקר תרבות יהודי ספרד/ המחלקה לספרות עברית gaon@bgu.ac.il

 

ד"ר גיל גרינגרוס - אוניברסיטת ניו מקסיקו    humorology@gmail.com
פרופ' דניאלה קידר

 

- אוניברסיטת חיפה/ המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה

 

keidarda@netvision.net.il