הומור מקוון - רשימת החוקרים: 

גיליון מס' 1 - 2011

 פרופ' דניאלה קידר – המכללה האקדמית צפת, פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' לידיה אמיר – מכללת בית ברל, דרור קסטל -  חוקר עצמאי, ד"ר לאה ברץ המכללה האקדמית לחינוך אחווה – פרופ' יחיאל שיינטוך – האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר עדינה בראל - המכללה האקדמית לחינוך אחווה, רומן רוזנקורט – אוניברסיטת חיפה.

גיליון מס' 2 - 2013

ד"ר דוד לוין – המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר אורלי קיים - המכללה האקדמית לחינוך וינגייט , פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר גליה הירש  - , ד"ר אליאב טאוב – המכללה האקדמית אשקלון , ד"ר עליזה רות פלורנטל, פרופ' יונתן יובל – אוניברסיטת חיפה , פרופ' אמנון כספי – אוניברסיטת בר-אילן, ד"ר נינה פינטו-אבקסיס – אוניברסיטת בר-אילן.

גיליון מס' 3 - 2014

ד"ר ליאת שטייר-לבני – מכללת ספיר והאוניברסיטה הפתוחה , פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר ישעיהו בן פזי – המכללה האקדמית אשקלון ואוניברסיטת בר-אילן, ד"ר דולי לוי – מכללת לוינסקי לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר עירית זאבי – מכללת אורנים.

גיליון מס' 4 - 2014

ד"ר אורנה בן מאיר – מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה, ד"ר בת-ציון ימיני – המכללה האקדמית אשקלון והמכללה לחינוך תלפיות, ד"ר חיה מילוא - , פרופ' יחיאל שיינטוך – האוניברסיטה העברית בירושלים, רותי בן-דור – אוניברסיטת תל-אביב. ד"ר לאה גילולה – חוקרת עצמאית.

גיליון מס' 5 - 2015

ד"ר עמרי הרצוג – מכללת ספיר, ד"ר נעה ששר - מכללת ספיר, ד"ר עופרה מצוב כהן – אוניברסיטת אריאל, אשר כנפו – סופר ועורך כתב העת "ברית": כתב העת הדו-לשוני של יהודי מרוקו, ד"ר אורנה בן מאיר – מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה. פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר רועית דהן – האוניברסיטה הפתוחה ומכללת סמינר הקיבוצים.

גיליון מס' 6 - 2016

ד"ר אריאל פרידמן – המכללה האקדמית אורנים, ד"ר חננאל רוזנברג – אוניברסיטת אריאל, ד"ר אורנה טורין – האקדמית גורדון מכללה לחינוך, ניר גורן – ע"ד וכלכלן, ד"ר דוד לוין – המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר ליאת שטייר-לבני – מכללת ספיר והאוניברסיטה הפתוחה.

כרך 5 גיליון מס' 1 - 2016

פרופ' שבח פרידלר – אוניברסיטת בן -גוריון והמרכז הרפואי ברזילי, פרופ' יהודה מוראלי – האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר אורנה בן-מאיר – מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה, ד"ר פיטר הריס – מכללת הגליל המערבי, פרופ' שמעון לוי- האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' אריה סובר – האוניברסיטה הפתוחה.

גיליון מס' 8 - 2017

ד"ר רמה מנור – מכללת בית ברל, ד"ר אבי גבורה – מכללת בית ברל, ד"ר מירי יוסוב-שלום – אוניברסיטת בן-גוריון והמכללה האקדמית לחינוך קיי, יוסף סלומון – אוניברסיטת בר-אילן , פרופ' אביקם גזית – מכללת סמינר הקיבוצים, ד"ר תמי יאיר -  המכללה האקדמית בית ברל, ד"ר שירה מציאל – אוניברסיטת בן גוריון , פרופ' שמעון לוי – אוניברסיטת תל אביב.

גיליון מס' 9 - 2017

ד"ר יעל דורון – אמנית, ד"ר ג'אנן פראג' פלאח – המכללה האקדמית הערבית לחינוך, אילאור פורת – אוניברסיטת בן גוריון, ד"ר רחל רוזנר – האוניברסיטה העברית והמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין , ד"ר אורנה בן-מאיר - מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה, ד"ר איילת לילטי –  מכון ויזל פריז.

גיליון מס' 10 - 2018

פרופ' קריסטי דיוויס - אוניברסיטת רידינג אנגליה, ד"ר רות דורות - ביה"ס לארכיטקטורה אוניברסיטת אריאל, שירה שוורצמן-מציאל - המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,ד"ר עופרה מצוב-כהן - החוג לספרות עברית, אוניברסיטת אריאל, ד"ר מיכאל רוטנברג - התכנית ליישוב סכסוכים ע"ש אוונס, אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר ליאת שטייר-לבני מרצה בכירה במחלקות לתרבות במכללה האקדמית ספיר ובאוניברסיטה הפתוחה.

גיליון מס' 11 - 2018

ד"ר דינה חרובי - הפקולטרה למדעי הרוח והפקולטה לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים,
ד"ר טלילה קוש זהר - הפקולטה למדעי הרוח, מכללת סמינר הקיבוצים, 
 
ד"ר מירי יוסוב-שלום - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב,   עינב בר - הפקולטה לאמנויות, ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת תל אביב,  ד"ר עופרה מצוב-כהן - החוג לספרות עברית, אוניברסיטת אריאל,    ד"ר ג'נאן פראג' פלאח - המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל,    פרופ' אריה סובר - אלקאסמי המכללה האקדמית לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה.          

גיליון מס' 12 - 2019

ד"ר בתיה רייכמן - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע, ד"ר אילריה שטילר טימור - המכללה האקדמית ספיר והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע, ד"ר שי רודין, המכללה האקדמית לחינוך גורדון, חיפה, ד"ר פנינה רוזנברג - הטכניון , מכון טכנולוגי לישראל,  ד"ר ערגה הלר - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע,  פרופ' אריה סובר - אלקאסמי המכללה האקדמית לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה.       

גיליון מספר 13 -  2019

ד"ר דוד מ' פויכטונגר, החוג לאזרחות במכללה האקדמית הרצוג והחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית. ד"ר צחי כהן, החוג לספרות במכללה האקדמית הרצוג והתוכניות ליהדות, הקריה האקדמית אונו . ד"ר אלון גן, מכללת סמינר הקיבוצים.   ד"ר נדב גבאי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל. בני פלדמן, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל. ד"ר שלמה ע' גולדמן, מכללת אורות ישראל, התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך.ד"ר הדס רוט, המכללה האקדמית הדסה, החוג לפוליטיקה ותקשורת .   

גיליון מספר 14 - 2020

  ד"ר רות ליטאי-יעקבי, הפקולטרה לחינוך מוזיקאלי | מכללת לוינסקי לחינוך. ד"ר נוגה לוין-קייני, המכללה האקדמית אשקלון, המכללה למנהל ראשל"צ. ד"ר יניב גולדברג, המרכז האקדמי פרס, רחובות | המרכז ליידיש, אוניברסיטת בר-אילן.    פרופ' אריה סובר, החוג לתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה | יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור. ד"ר עופרה מצוב-כהן, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת אריאל. פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון חיפה.

גיליון מספר 15 - 2020

ד"ר קרן צדפי, החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב. פרופ' גילה שילה, מרצה בכירה בחוג ללשון העברית במכללה האקדמית בית ברל ויו"ר האגודה הישראלית לבלשנות יישומית.            פרופ' אריה סובר, החוג לתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה | יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור.  ד"ר גלעד שביד, ד"ר לאסתטיקה סביבתית, מרצה בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל בשומרון. פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון חיפה.

גיליון מספר 16 - 2021

פרופ' אביקם גזית, החוג למתמטיקה, מכללת חמדת הדרום. פרופ' רון אהרוני, הפקולטה ד"ר ד"ר מארי אן קזאר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת מלטה..שרה שגיא, המכללה הערבית לחינוך ד"ר עופרה מצוב כהן, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת אריאלבישראל, חיפה.למתמטיקה, הטכניון חיפה

גיליון מספר 17 - 2021

אילנה שילה, ראש היחידה לאנגלית (אמריטה) במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת גןד"ר פנינה פרופ' דני פילק, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה לפוליטיקה וממשלרוזנברג, הטכניון, חיפה . אבישי גרצ'וק, המחלקה לתרגום וחקר התרגום, אוניברסיטת בר-אילן  ד"ר ערגה הלר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע פרופ' סילביה אדלר, המחלקה לתרבות צרפת, אוניברסיטת ד"ר גליה שנברג, האקדמית גורדון, חיפהבר-אילן איתמר לוין, עיתונאי משפטי וחוקר שואה

גיליון מספר 18 - 2022

ד"ר ורד יפלח-וישקרמן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע פרופ' מארק אפלבאום, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע ד"ר עפרה מצוב כהן, אוניברסיטת אריאל  ד"ר ערגה הלר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע  ד"ר שי רודין, האקדמית גורדון, פרופ' אביקם גזית, המכללהחיפה האקדמית חמדת, נתיבות גיל קופטש, אמן רב-תחומי

גיליון מספר 19 - 2022

 ד"ר בת-ציון ימיני, מרצה ללשון, חוקרת רטוריקה, סגנון, לשון ומגדר, מכללת לוינסקי ד"ר יוסי מן, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בר-אילן  ד"ר דן נאור, המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה, אוניברסיטת אריאל  פרופ' אריה סובר, החוג לתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה פרופ' מיה פרוכטמן, המחלקה ללשון העברית, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן  פרופ' אביקם גזית, המחלקה למתמטיקה, מכללת חמדת הדרום בר-אילן 

גיליון מספר 20 - 2023

פרופ' שולמית קרייטלר, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב פרופ' לידיה אמיר, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת טאפטס, ארה"ב פרופ' ליאת שטייר-לבני, המחלקות לתרבות באוניברסיטה הפתוחה ובמכללה האקדמית ספיר  פרופ' אריה סובר, האוניברסיטה הפתוחה,  פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון חיפה