הומור מקוון - כתב עת מדעי לחקר ההומור
ISSN 2225-7128


משנת 2016, כתב העת הומור מקוון יוצא לאור פעמיים בשנה. ניתן לשלוח מאמרים לאורך כל השנה ללא תאריך יעד.  
יתקבלו לשיפוט מאמרים מקוריים בעברית. ניתן יהיה להציע לעורך מאמר בעל ערך מיוחד בחקר ההומור שפורסם בשפה זרה בכתב עת שפיט או בספר. במידה והעורך ימצא שהמאמר חשוב, ויש בו כדי לתרום לחקר הוהומור בשפה העברית, יפרסם אותו בכתב העת. 
    
את המאמרים יש להגיש כקובץ אלקטרוני בפורמט Word גופן עברי David, גופן לועזי Times New Roman גודל גופן - 12. 
מרווח בין השורות אחד וחצי. 

כל מאמר יכלול שני חלקים: 
(א) דף שער, הכולל  בעברית ובאנגלית את הפרטים הבאים: שם המאמר, שם המחבר/ים , תואר אקדמי ושיוך מוסדי. בנוסף, מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. 

(ב) גוף המאמר, כולל תקציר בראש המאמר בעברית ובאנגלית של כ-10 שורות כל אחד. לתקציר באנגלית יש להוסיף את שם המאמר באנגלית. לתקצירים יש להוסיף עד חמש מילות מפתח בסוף כל תקציר. הערות במידה וישנן, תופענה לפני רשימת המקורות. כללי הציטוט בהתאם לדיסציפלינה.

על כותבי המאמרים להגיש אותם באופן תקין וערוכים מבחינה לשונית. מאמרים שייכתבו שלא בהתאם להנחיות יוחזרו לכותבים לתיקון.

המאמרים יעברו שיפוט עמיתים כמקובל. המערכת תעשה כל מאמץ למסור חוות-דעת למחברים תוך פרק זמן קצר ממועד קבלת המאמר.

בנוסף, יתקבלו לפרסום: ביקורת ספרים שעיסוקם בחקר ההומור, ביקורת הצגות קומיות וביקורת סרטים קומיים, מסות ומאמרי דעה

את המאמרים, הביקורת, המסות ומאמרי הדעה יש לשלוח לעורך הראשי  פרופ' אריה סובר    ariesover@gmail.com

עורכים אורחים:
למעוניינים לשמש כעורכים ועורכות לגיליון מיוחד בתחום הידע שלהם יפנו בקשה אל העורך הראשי של כתב העת.כמקובל בכתבי עת אקדמיים, הכותבים מעבירים את זכויות היוצרים על המאמר המתפרסם לכתב העת. אין בכך כדי למנוע את הכותבים לפרסם את מאמריהם בשפות אחרות.